Tel : 0535 573 24 97

EN İYİ GELECEK İÇİN EN İYİ DANIŞMANLIK

Personel Gelİşİmİ Danışmanlığı
Foto

Personel Gelİşİmİ Danışmanlığı

AÇIK ALAN / İÇ MEKAN EKİP KURMA EĞİTİMLERİ

Projelerİnizİ gerçekleştİrmeyİ planladığınızda ya da gerçekleştİrİrken kurduğunuz ekİplerde sorunlar mı mevcut?

Uzun süreli çabalarınızın ve emeklerinizin; “birlikte çalışabilme ve hareket edebilme” becerileri ve gücünün verimli kullanılarak boşa gitmesini önlemek amacıyla bu eğitim programımızı size sunuyoruz. Ayrıca, projelerinizde zaman kaybını minimum seviye indirmenizde yardımcı olmak isteriz. Projeleriniz gerçekleştirilmeden önce ya da gerçekleştirme aşamasında; özellikle “Yönetim Teknikleri”, “Liderlik”, “Takım Oluşturma ve Kolektif Performans”, “İletişim”, “Takım Lideri ” gibi yönetsel ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerinin oluşturulması ve yürütülmesi süreçlerinde de size yardımcı oluyoruz.

Amaç :

Ekip çalışması sırasında, etkin ve yaratıcı bir ekip üyesi olabilme algısını ve yeteneklerini; “Yasayarak Öğrenme” döngüsü içerisinde size göre kurgulanmış etkinlikler ve aktiviteler düzenleyerek oluşturmak.
Etkin ekiplerin oluşturulması, ekip uyumu, bireysel farkındalık, iletişim, empati ve problem çözmeyi öğrenmenin daha güzel bir yöntemlerini size sunuyoruz.

Peki Outdoor-Dış mekan eğİtİm nedİr?

Kurumsal eğitimlerin “dış mekan” ya da “doğa” eğitimlerinin önemli bir bölümünü kapsayan; zorluklar sırasında kolektif bilinçle hareket etme, bireysel farkındalık, iletişim, empati ve problem çözmeyi öğrenmenin daha güzel ve de eğlenceli yöntemlerden oluşmaktadır.
İhtiyaç analizi ile belirlenmiş kazanımları ekiplere aktarmayı hedefleyen programdır. Ortalama 40-50 dk. süren aktivitelerde, ekipler birbirleriyle etkileşimli çalışarak programa dahil olurlar.

Outdoor eğİtİmlerİnİn özelliğİ nedİr?

Öğrenme sürecini hızlandıran ve kalıcı kılan, amaca uygun aktivitelerin birebir uygulanmasıdır. Katılımcılar gözlemler, gözlemlerini yansıtır, takım içi paylaşımda bulunur. Eğitim sırasında yaşadıklarıyla, ofis ortamında yaşadıklarını karşılaştırdıklarında; bireysel farkındalıklarını artırma ve “Takım Olma Bilincini” pekiştirme fırsatı elde ederler. Gerçekleştirilen birçok “event” lerden farklı olarak yüksek sayıda kişinin katılımıyla “Outdoor Eğitimler” ayrı bir sınıftadır.

Outdoor eğİtİmler neler kazandırır?

Size göre kurguladığımız, Açık alan-Dış mekan Eğitimlerimiz sırasında; açık iletişim becerileri, motivasyon, ikna kabiliyeti, birbirine güven ve dayanışma, özsaygı, etkili dinleme, karar verme, yaratıcılık gibi pek çok temel ve yönetsel yetkinliğin " öğrenilebilecek " beceriler olduğunu görmemizi sağlar ve bu becerileri size kazandırılır. Katılımcıların hem mevcut yetkinliklerini fark etmelerine ortam sağlar.

Ekİp Kazanımları:

Ekip Çalışmasını Öğrenme, İletişim Becerileri, Liderlik, Stratejik Planlama, Baskı Altında Motivasyon, Farkındalık Yaratma, Güven, Çatışma Yönetimi, Bağlılık, Hesap Sorabilirlik, Sonuç Odaklılık, İşinizle İle İlgili Korkularımızı Yenmek.
Problem çözme, Ekip Çalışması, Liderlik, İletişim, Farkındalık Yaratma, Motivasyon ve Eğlence
İlaveten Ayrıca kurum içi eğitmenlere yönelik “Buz Kırıcı” aktivite ve “Yaratıcı Drama” öğretilerine dayalı “Eğitmen eğitimi” alternatifi de sunmaktayız..

Program İçerİğİ nasıl?

Ekip Nedir?
Ekip Oluşumu ve Kurma Prensipleri
Bir ekibi bozan Kriterler Nelerdir?
Takım yönetimi
Etkin ve Verimli Bir Ekip Nasıl Olur?
Ekip İçerisinde Yaratıcılık
Ekip İçerisinde Proje Takibi ve İletişim
Arama Kurtarma Senaryoları Sırasında “Ekip” Olabilmek.
Arama Kurtarma ve Acil durum Senaryolarında Yöneticilik ve Liderlik

Bu eğİtİmde kazanımlar nelerdİr?

Bu eğitimizde, yeni oluşmuş veya oluşacak ekipleri, hızlı bir şekilde yüksek ve verimli performans gösteren ekiplere dönüştürür. Ekip içinde, empati ve problem çözmeyi öğrenme ile daha etkin iletişim ve insan ilişkileri yeteneklerinin oluşmasını sağlar. Yeni oluşmuş takımlar, takım bireylerinin takıma katkıda bulunacak kişisel yeteneklerini ortaya çıkartma ve bu güçlü noktaların takımın potansiyelini nasıl artıracağını etkin bir şekilde, yaşayarak öğrenme fırsatını yakalar.
Programlar içerisinde verilen interaktif geribildirim seanslarıyla, gerçekleştirilen aktivitelerle kurumsal yasam arasında bağlantılar kurulabilmektedir.

-“Bİr kısmını doğa sporlarıyla da harmanladığımız, bİrbİrİnden keyİflİ dış mekan - İç mekan; aktİvİteler, senaryolar ve oyunlar sİzlerİ beklİyor!”