Tel : 0535 573 24 97

EN İYİ GELECEK İÇİN EN İYİ DANIŞMANLIK

İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Foto

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Hem İşverenlere hem iş arayanlara insan kaynakları alanında verdiğimiz hizmetlerle işgücü piyasasına katkı sağlamaktayız.

İş Arayanlara Verİlen Hİzmetler:

Mülakat Teknİklerİ Eğİtimİ:

İş hayatının vazgeçilmezi olan mülakatlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 10 dakika içinde karşı tarafta kalıcı ve etkili bir iz bırakma, kendini ifade edebilme becerisi, mülakatların püf noktaları, mülakat soruları ve en uygun cevaplar, mülakat çeşitleri, başvuru yapılan kurum kültürü çerçevesinde mülakat öncesi hazırlık, mülakat süreci, beden dili ve mimiklerin kullanımı, ses tonu ve nefes teknikleri ile etkin bir mülakat süreci nasıl yönetilir? Tüm bu başlıklarda bir mülakat için olmazsa olmaz tüm unsurları bu eğitimde bulabilirsiniz.

Özgeçmİş (CV) Hazırlama Eğİtİmİ:

Etkili bir özgeçmiş nasıl hazırlanır? Özgeçmişinizde ne yazmalı , ne yazmamalı? Kendini yazılı olarak en iyi şekilde ifade etme yöntemleri, farklı başvurular için farklı özgeçmiş hazırlama teknikleri gibi iş arama sürecindeki en önemli anahtarınız olan özgeçmişinizi nasıl hazırlamanız ve sunmanız gerektiği konusundaki tüm sorularınıza cevapları bu eğitimde bulabilirsiniz.

Doğru Meslek Seçİmİ İçİn Kİşİsel Danışmanlık: Meslek Koçluğu

Mezun olduktan sonra çok da düşünmeden meslek seçimi yapabiliyor, ilk bulduğumuz işe girerek bazen hayatımız boyunca pişmanlık yaşayabiliyoruz. Bu durumu önlemek için kişinin kendi teknik ve kişisel özelliklerinin farkında olması ve en önemlisi de yüreğinden geçen mesleği bulması çok büyük önem taşımaktadır. Ömrümüzün ortalama üçte birinin iş hayatında geçtiğini göz önüne alırsak bu konuda doğru seçimleri yapmak ve doğru adımları atmak, başarı ve mutluluğu da beraberinde getirecektir. Bu sebeple meslek seçme ya da iş başvurularını yapmadan önce bireysel danışmanlık “meslek koçluğu” hizmetimiz ile kişilik profilinizi ortaya koyuyor, güçlü ve zayıf yanlarınızı birlikte değerlendiriyor, kişiliğinize, ideallerinize ve becerilerinize uygun meslek tercihi yapmanıza rehberlik ediyoruz.

İşverenlere Verİlen Hİzmetler:

İnsan Kaynakları Yönetim süreçlerinde kuruluşlarımızın çözüm ortağı oluyor ve kurum özelinde her kurumun yapısına uygun olmak üzere özgün hizmetler sunuyoruz.

İş Analİzİ:

Görevin amacı, organizasyon yapısı içindeki yeri, ana sorumlulukları, boyutları, iç ve dış bağlantıları, ilişkiler zinciri ve görevin kabul edilebilir performans düzeyine ulaşması için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikler çerçevesinde işgücünün analizi yapılmakta, kurumdaki tüm işler bu kapsamda değerlendirilerek işgücünün yeniden yapılandırılması ve verimlilik artışı için gerekli veriler elde edilmektedir.

Performans Yönetİm Sİstemİ Kurulumu:

Kurumun yapısına, kurum kültürüne, iş yapış şekline uygun olarak tamamen kuruma özel olarak hedef ya da yetkinlik temelli olarak hazırlanmış performans yönetim sisteminin kurulumu yapılmakta, kurumda sağlıklı bir şekilde işlemesi sürecinde destek sağlanmaktadır.

Karİyer Yönetİmİ & Organİzasyonel Yedekleme:

İnsan Kaynaklarının etkin şekilde planlanması, kurumun verimliliği göz önüne alınarak atamaların, terfilerin, yedekleme süreçlerinin yönetilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Kurum içinde adil ve verimli bir insan kaynakları planlama süreci kurulumu için tüm etkenler birlikte değerlendirilmekte, kuruma özgü ve sürdürülebilir bir planlama sistemi geliştirilmesi için rehberlik edilmektedir.

Çalışan Memnunİyetİ ve Bağlığını Tespİt Etme ve Gelİştİrme:

Günümüzde çalışan bağlılığı ve personelin sürekliliği sadece İnsan Kaynakları Yönetimi için değil tümüyle kuruluşun verimliliği ve uzun ömürlü olması için çok büyük önem taşımaktadır. Çalışanların memnuniyeti bağımsız şekilde ölçülüp, çok boyutlu olarak değerlendirilmekte, anket sonuçları ile ilgili detaylı bir rapor sunulmakla birlikte, bağlılık ve memnuniyeti artırıcı uygulamalar konusunda da destek verilmektedir.

Kurum İçİ Eğİtİm Sürecİnİn Kurulumu ve İyİleştİrİlmesİ:

Eğitim ihtiyaç tespitlerinin, eğitim planlarının etkin olarak yapılabilmesi ve kurumsal eğitim matrisinin oluşturulması için destek verilmekte, iç eğitimcilerin nasıl geliştirileceği, kurumsal akademilerin kuruluşu hakkında yönlendirme ve danışmanlık yapılmaktadır.