Tel : 0535 573 24 97

EN İYİ GELECEK İÇİN EN İYİ DANIŞMANLIK

MEDYA DANIŞMANLIĞI
Foto

MEDYA DANIŞMANLIĞI

REKLAM VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Reklam ve Kurumsal Danışmanlık hizletimizle, firmaların kurum kültürünü, imajını, ürün ve hizmetlerini hedef kitlesine etkili ve hızlı bir şekilde tanıtmayı amaçlayan kapsamlı bir çalışma planı izliyoruz. Bu amaçla kurum politikalarını, olanaklarını, amaçlarını, ideallerini ve fonksiyonlarını anlatan medya ürünleri oluturuyor ve bunları tutarlı bir vizyon oluşturarak sizlere sunuyoruz.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde, kurumun iç ve dış tüm unsurları ile görünen yüzünü, kurumun rakiplerinden farklılaşan noktalarını açığa çıkararak hedef kitleye en hızlı ve etkili biçimde ulaşmayı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz.

Kimlik, kurum içinde yaratılır. Onu oluşturma ve ona müdahale etme imkânı her zaman bulunmaktadır. Ancak imaj dediğimiz zaman, oluşturulan kimliğin tüketici zihninde olan yansımasını buluyoruz karşımızda. Ve insanların yargılarıyla çoğu zaman sabitleşmiş olan bu yansımalardan meydana gelen imajlara müdahalede bulunmak ise, kurum kimliğine oranla çok daha zordur. Bu nedenle kimlik oluşturma sürecinde kurumun nasıl algılanacağına dair doğru ve yerinde tespitlerde bulunarak kimliği oluşturan unsurları hazırlamak gerekmektedir. Bu unsurlar arasında ise kurumun logosu, kullanılacak müzikler, seçilen renkler ve çizgiler, tercih edilen mekanlar, raf yapısı, çalışanların duruşu, bina tasarımı ve ürünlerin yapısı gibi temel konular yer almaktadır. Bizler de bu alandaki tüm ihtiyaçlarınıza yönelik kapsamlı, profesyonel ve bütünlük bir danışmanlık hizmeti vermek için sizlerle çalışmayı bekliyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz?

Bilindiği gibi ürün ve hizmet reklamları, belirlenmiş özelliklere sahip hedef kitlelere yönelik olarak yapılmaktadır. Kurumsal reklamlarda da durum bundan çok farklı değildir. Bazı kurumsal reklamlar finans ve iş çevrelerini hedeflediği gibi bazıları da toplumun üst kesimini hedef olarak belirlemektedir. Buradan yola çıkarak, firmanın gerek kurumsal yapısına gerek faaliyetlerine gerekse ürettiği ürün ve hizmetlerine etki eden herkes ayrı ayrı kurumsal reklamın hedef kitlesi olmaktadır. Hedef kitlenin yer aldığı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel çevreye yönelik oluşturduğumuz reklam stratejimizde yer alacak medya araçlarını seçiyor ve tüm hizmetlerimizi bu plana uygun olarak donatıyoruz.

Bütün bunların dışında, reklam ve kurumsal danışmanlık ekibi olarak, reklamları üretirken içeriğin yaratıcı fikirlerden oluşmasına dikkat ettiğimiz kadar, çekim sürecinde de içeriğin estetik ve sinemasal bir anlatımla ortaya konulmasına önem veriyoruz.

Reklam ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetinin Amaçları

Kurumsal reklamların amaçları genel olarak; firmanın toplum tarafından fark edilmesi, sahip olduğu kimliğinin ve potansiyelinin tanınması, kurumda yapılan herhagi bir değişikliğin -isim, logo v.b- topluma duyurulması, firmalar arası ortaklıklardan veya birleşmelerden hedef kitlenin haberdar edilmesi, firmanın sağlamlığının ve güçlü oluşunun gösterilmesinin yanı sıra firma çalışanlarının motive edilmesini kapsar.

Kurumsal reklamların ayrıca firmanın ülke ekonomisine yaptığı katkıları göstermek, topluma, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel topluluklara firmanın sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek, firmaların sponsorluklarını, kutlamalarını ve teşekkürlerini duyurmak gibi amaçları da bulunmaktadır.

Bu anlamda, imaj reklamlarıyla kurumun gerçekleştirdiği işler, başarılar, sermayesi ve büyüme hızı hakkında hedef kitleyi bilgilendiriyoruz.

Toplumsal içerikli reklamlarla, kurumun sosyal ve politik önemini ortaya koyabilmesi için, toplumsal bir eksiklik için neler yaptığı vurgulayan çalışmalar hazırlıyoruz.
Çevre konulu reklamlarla, kurumun içinde bulunduğu çevreyi ne kadar koruduğunu vurgulayan çalışmalar yapıyoruz.

REKLAM VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMET ALANLARIMIZ

Medya Planlama

Sosyal medya mecraları ve diğer tüm medya mecralar için, belirlenen stratejimize uygun alan ve reklam modeli seçimini yapıyor, bu mecralardaki reklam satın alma ve moderasyonunu uzman ekiplerimiz ile yürütüyoruz. Bu anlamda medya hizmet başlıklarımız aşağıda sıralanmaktadır.

• Logo Tasarımı
• Mimari Yapıların VR 360° Sanal Gözlük ile 3Boyutlu Animasyon Çalışmaları
• 2D Animasyon Çalışmaları
• 4K Kalitesinde Reklam Tanıtım Çalışmaları
• Ürün Katoloğu Hazırlama ve Fotoğraf Çekimleri
• Fragman Hazırlama
• Billboard, Reklam Afişi Tasarımı

ORM (Online Reputation Management)

Hizmetleriniz ve müşteri nezdindeki geri dönüşlerini titizlikle tüm mecralarda tarıyor, istenilen periodlarda size takip raporları ve analizler sunuyoruz. ORM çalışmalar; Pazar ve rakip analizi çıkarma konusunda yol gösterici olabiliyor.

Sosyal Medya

• Kurumunuzun sosyal ağlardaki hesaplarını oluşturur, dinamik bir hale getiriyor ve profesyonel anlamda yönetiyoruz.
• Sosyal Medya Reklam ve Pazarlama Stratejilerini oluşturuyor ve yönetiyoruz.
• Kurumunuza özel kampanya, etkinlik, anket ve bilgiler oluşturuyor ve bu bilgileri son kullanıcılarla paylaşıyoruz. Daha sonra bu paylaşımların metriklerini çıkararak, yeni kampanyalarda kullanmak üzere rapor olarak kayıt ediyoruz.
• Yaptığımız analizler sonucunda bir sonraki ayın hedeflerini optimize ediyoruz.
• Sosyal ağlardaki hayran ve üyelerinizle, kurum arasında bir bağ ve sadakat oluşmasını sağlıyoruz.
• Sosyal ağlardaki sayfa ve görsel tasarımlarınızı yönetiyoruz.
• Sektörün eksik noktalarını araştırarak bilgilendiriyor ve geri dönüşü yüksek kampanyalar sağlamak için projeler oluşturuyoruz.
• Sosyal Medya sayfalarında hayran ve üye sayınızı ve marka bilinirliğinizi yükseltiyoruz.
• Markanın güncel kalmasını sağlamak için sürekli araştırıyor ve içerik paylaşıyoruz.

KURUMSAL DİZAYN

Kurumsal dizayn sürecinde kuruluşun, binalarının dış görünümünden iç dekorasyonuna, logosundan kullanılan tüm basılı evraklarına, satış ya da servis elemanlarının giysilerine kadar geniş bir yelpazede kurum kimliğini ve kültürünü ortaya çıkaran bütünlüklü bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarla firmanın sahip olduğu potansiyel gücü kurumsal reklam stratejimizle etkin hale getirmeyi hedefliyoruz.