Tel : 0535 573 24 97

EN İYİ GELECEK İÇİN EN İYİ DANIŞMANLIK

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Foto

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim Danışmanlığı, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir. – Institute of Management Consultants

Yönetİm Danışmanlığı Süreci

• Yönetim danışmanı ilk olarak danışmanlık yaptığı şirketin mevcut durumunu tespit ederek, topladığı bilgilerden bir rapor çıkarır.

• Raporda ortaya çıkan eksikliklerle ilgili çözüm önerileri geliştirir.

• Belirlenen önerilerin uygulanabilmesi için kurum çalışanlarına bilgilendirmeler yapılır, uygulama süreci anlatılır ve çalışanlardan öneriler alınarak süreç sonunda elde edilecek başarı, karlılık ve verim anlatılır.

• Uygulama süreci sonunda elde edilen sonuç değerlendirilip, varsa hatalar tespit edilir ve sonraki dönemler için yeni planlamalar yapılır.

Neden Yönetİm Danışmanlığı?

Bir kurumun yönetim danışmanına başvurması için şirketin kötü veya çözülemez bir durumla karşılaşmış olması gerekmez. Mevcut sistemin değerlendirilmesi ve gelişmek, verimliliği artırmak, yenilik yapmak üzere tavsiyede bulunması için yönetim danışmanına başvurulabilir.

Bir kurumda uzun süredir çalışan kişiler bir süre sonra iş körlüğü yaşayıp, mevcut sorunları veya eksiklikleri göremeyebilir. Bu yüzden uzman bir 3. göze her zaman ihtiyaç duyulabilir. Yönetim danışmanı uzmanlık alanına göre kurumdaki eksiklikleri ve sorunları tespit ederek zamanında müdahale edilmesini sağlar ve kısa veya uzun vadede oluşabilecek bir krizi zamanında önlemiş olur.

Yönetim Danışmanı Ne Yapar ?

• Müşteriye bilgi sağlar,
• Müşterinin sorunlarını çözer,
• Sorunun yeniden tanımlanmasını gerektirecek bir değerlendirme yapar,
• Bulgular çerçevesinde önerilerde bulunur,
• Müşteriye önerilerin uygulanabilmesi için destek sağlar,
• Müşteri çalışanlarının, önerilere katılmasını ve önerileri sahiplenmesini sağlar,
• Müşterinin benzer sorunları çözebilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve eğitimi sağlar,
• İşletmenin verimliliğini kalıcı olarak arttırır.